VOORWAARDEN

De MijnEigenFavorieten.nl dienst (de "Dienst") wordt u aangeboden door MijnEigenFavorieten onder de voorwaarden ("Voorwaarden") die in deze overeenkomst worden aangegeven. Door middel van het invullen van deze registratie verklaart u dat u:
(i) Gerechtigd bent om te tekenen voor eventuele andere gebruikers van uw portal..
(ii) alle voorwaarden in dit document begrijpt en accepteert, inclusief de beperkingen betreffende aansprakelijkheid die in sectie 11 en 12 beschreven worden.

DIENSTBESCHRIJVING

De Dienst stelt een gebruiker in staat om webpaginaís op te slaan door middel van het opslaan van de URL van een pagina ("Content") in zijn/haar eigen portal. De gebruiker kan zijn favorieten opvragen door naar zijn eigen portal te gaan en de gevraagde URL te selecteren. Indien een gebruiker een pagina vindt die hij/zij wil toevoegen aan zijn/haar portal kan hij/zij dit doen door de optie "Link Toevoegen" te selecteren, waardoor de URL wordt toegevoegd aan zijn persoonlijk portal. MijnEigenFavorieten geeft de gebruiker de mogelijkheid om URLís op te slaan onder een privť gedeelte dat alleen toegankelijk is middels een gebruikersnaam en passwoord. Dit password is alleen bekend bij de gebruiker. Voor een uitgebreidere beschijving van de Dienst verwijzen we naar de homepage http://www.mijneigenfavorieten.nl waarop u ook in een helpfile de beschrijving van de functionaliteiten kunt vinden.


1. REGISTRATIE.

Om gebruik te maken van de Dienst, moet de gebruiker het registratiescherm invullen. Als onderdeel van het registratieproces, stemt u in om:
- zeer beperkte informatie (username en e-mail adres) over uzelf te verschaffen en deze informatie compleet en juist in te vullen.

MijnEigenFavorieten behoudt zich het recht voor om de Dienst te weigeren aan een gebruiker zonder nadere opgaaf van redenen
.

2. GEBRUIK VAN LOGOíS EN SOFTWARE

De naam MijnEigenFavorieten, Meff.nl, Lnqs.com, Favoritespage.com en het MijnEigenFavorieten logo zijn trademarks van MijnEigenFavorieten en mogen als zodanig niet gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van MijnEigenFavorieten. Het is niet toegestaan om gedeelten van de software die in het MijnEigenFavorieten portal gebruikt wordt, te kopiŽren of op een andere wijze te gebruiken in een andere dienst. Alle rechten die niet specifiek genoemd worden in deze overeenkomst zijn voorbehouden aan MijnEigenFavorieten.


3. SERVICE

(a) Tijdens het registratieproces, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en een password in te geven. Indien de gebruikersnaam reeds in gebruik is, zal dit tijdens de registratie aangegeven worden. U stemt ermee in om zorgvuldig om te gaan met uw passwoord en gebruikersnaam en stemt ermee in dat u ten alle tijden als enige verantwoordelijk bent voor het onderhouden en beschermen van de vertrouwelijkheid van uw passwoord en gebruikersinformatie. Tevens stemt u ermee in dat u verantwoordelijk blijft voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Indien uw password, gebruikersnaam en/of account gebruikt wordt door ongewenste personen, of indien u dit vermoedt, zult u MijnEigenFavorieten hiervan direct op de hoogte stellen. MijnEigenFavorieten zal het password vervolgens resetten en u wordt verzocht dit password vervolgens zo snel mogelijk te wijzigen om verder misbruik te voorkomen. Als u er zelf voor kiest om een nieuwe gebruikersnaam aan te maken, betekent dit dat u geen gebruik meer kunt maken van de reeds toegevoegde URLís op uw eigen portal. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het publieke deel van de dienst beschikbaar is voor iedereen die toegang heeft tot het Internet. Tevens mogen de ingegeven URL's gebruikt worden voor statistische en analyse-doeleinden waarvan MijnEigenFavorieten of ťťn van haar partners denkt dat deze van voordeel zijn voor de gebruiker. Door deze voorwaarden te accepteren geeft u aan hier geen bezwaar tegen te hebben.
(b) U begrijpt en stemt ermee in dat MijnEigenFavorieten op geen enkele wijze de informatie op uw persoonlijke portal onderzoekt of reviewed, met uitzondering van hetgeen aangegeven onder punt a.
(c) Zaken die gedaan worden met adverteerders op de Dienst, inclusief de levering van en betaling voor goederen en diensten en enige andere voorwaarden, garanties, etc. zijn puur en alleen een overeenkomst tussen de adverteerder of derde partij en uzelf. MijnEigenFavorieten heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke afspraken en kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden in deze.


4. Gebruikersrichtlijnen

Het recht om de Dienst te gebruiken is aan u persoonlijk toegewezen. U kunt dit recht verkregen hebben als individu of als bedrijfsentititeit, maar u stemt ermee in om het gebruik van de Dienst niet verder te verkopen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw eigen portal. MijnEigenFavorieten behoudt zich echter het recht voor om actie te ondernemen indien MijnEigenFavorieten denkt dat u of uw gebruik van de Dienst het recht van anderen aantast of tegen enigerlei wetgeving of regels in deze voorwaarden ingaat of ingaat tegen ethische zaken. Uw gebruik van het portal valt onder de lokale, regionale of nationale regel- en wetgeving.
U stemt ermee in om:
(1) U te houden aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op het gebruik van het portal, zoals aangegeven in deze voorwaarden.
(2) De netwerken waarvan de dienst gebruik maakt niet te saboteren.
(3) De Dienst niet te gebruiken om in te breken op het copyright, patent of ander recht van een derde partij.
(4) Geen onwettige, bedreigende, beschadigende, vulgaire, obscene of ander bezwaarlijk materiaal in de URLís op te nemen.
(5) Andere gebruikers van de Dienst niet te zullen storen in het gebruik en genot van de Dienst.
Indien u zich niet aan deze regels houdt, behoudt MijnEigenFavorieten zich het recht voor om u te verwijderen uit de Dienst.


5. PRIVACY

MijnEigenFavorieten slaat uw emailadres op als accountnaam, maar koppelt daar zelf geen persoonsgegevens aan. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u als content aan deze dienst aanbiedt en wat u 'openbaar' aanbiedt en wat u alleen zichtbaar maakt op uw privepagina. Uw email-adres is voor bezoekers zichtbaar rechtsonder op uw accountpagina, daarmee is de verantwoordelijkheid voor de aangeboden content ook terug te voeren tot dat email-adres.

Mijneigenfavorieten is voor haar inkomsten afhankelijk van advertentie-aanbod van derden, zoals onder meer Google Adsense. Deze derden kunnen gebruik maken van cookies om voor u relevante advertenties te tonen.


6. LINKS NAAR ANDERE SITES

Alle URLís in de Dienst stellen U in staat het portal te verlaten. Deze links vormen geen onderdeel van de aangeboden dienst en MijnEigenFavorieten is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze paginaís. De inhoud van de pagina valt onder de verantwoordelijkheid van eigenaar van deze pagina.


7. WIJZIGINGEN

MijnEigenFavorieten kan deze voorwaarden ten alle tijden wijzigen door:
(i) een nieuwe versie van de voorwaarden op de MijnEigenFavorieten website te plaatsen;
en/of
(ii) informatie over de gewijzigde voorwaarden naar het email adres van de gebruiker te sturen.
U bent veranwoordelijk om op regelmatige basis de MijnEigenFavorieten.nl pagina en de voorwaarden hierop te bekijken om zo op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de Dienst nadat de voorwaarden op de website zijn gewijzigd of nadat een email is gestuurd geeft aan dat u instemt met deze gewijzigde voorwaarden. Tevens behoudt MijnEigenFavorieten zich het recht voor om op enig tijdstip en voor enige reden de Dienst te beperken, wijzigen, beŽindigen met of zonder bericht naar u. MijnEigenFavorieten is niet aansprakelijk indien het recht om de Dienst te wijzigen of te beŽindigen uitgeoefend wordt.


8. BEňINDIGING

MijnEigenFavorieten heeft het recht om met onmiddellijke ingang uw lidmaatschap te beŽindigen indien:
(a) u de voorwaarden in deze overeenkomst schendt.
(b) MijnEigenFavorieten niet in staat is om de door uw ter beschikking gestelde informatie te verifiŽren of authenticeren.
(c) De ingegeven informatie niet juist is.
(d) MijnEigenFavorieten besluit om de Dienst te beŽindigen. MijnEigenFavorieten is, zoals reeds eerder aangegeven, op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beŽindigen van de Dienst.
U kunt de Dienst direct zonder enige opgaaf van redenen beŽindigen. Dit is met onmiddellijke ingang effectief. Indien u niet met deze voorwaarden instemt of enige wijzigingen hierin in de toekomst, of indien u ontevreden wordt over de geleverde service, is uw enige mogelijkheid om:
(1) het gebruik van de Dienst te stoppen.
(2) MijnEigenFavorieten te laten weten dat u geen gebruik meer maakt van de Dienst. Op het moment van het opzeggen vervalt het recht op gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang
(e). Uw account 60 dagen niet meer gebruikt is.


9. VRIJWARING VAN SCHADE

Hierbij verklaart u dat het gebruik van het portal en eventuele software die u download via het portal, voor uw eigen verantwoordelijkheid is en dat u zelf de enige verantwoordelijke bent voor enige vorm van schade die aan uw computer en/of uw data aangebracht zouden kunnen worden. MijnEigenFavorieten neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid in deze.


10. AANSPRAKELIJKHEID.

In geen enkel geval zal MijnEigenFavorieten of een partner aansprakelijkheid accepteren voor enige indirect, per ongeluk ontstane schade aan uw appratuur of data, het resultaat zijnde van het gebruik van MijnEigenFavorieten, inclusief en niet beperkt tot omzetverlies, zelfs als MijnEigenFavorieten op de hoogte was of zou kunnen zijn geweest van de kans van het optreden van een dergelijk geval. Voor het overige neemt MijnEigenFavorieten geen verantwoordelijkheid voor enige content die geup- of gedownlaod wordt van de dienst.

11. SCHADELOOSSTELLING.

Hiermee verklaart u dat u MijnEigenFavorieten niet aansprakelijk zult stellen voor enig verlies, kosten, schade, kosten die verzoorzaakt worden door:
(a) een claim van een derde partij gebaseerd op infomatie, data en Content door u beschikbaar gesteld op het portal.
(b) enige fraude of manipulatie, of een andere vorm van het verbreken van de voorwaarden, door uzelf.
(c) een claim van een derde partij tegen MijnEigenFavorieten als gevolg van uw gebruik van de dienst.


12. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving. Als een onderdeel van de overeenkomst ongeldig of niet uit te voeren is, zal dit onderdeel verwijderd worden en zullen de overige onderdelen wel van toepassing blijven. Indien MijnEigenFavorieten het nalaat te acteren in het geval van het breken van de regels door een gebruiker, betekent dit niet dat daarmee het recht vervalt om dit in de toekomst bij een zelfde of soortgelijke situatie wel doen. Het is niet toegestaan om deze overeenkomst of enige rechten die hieronder vallen over te dragen aan derden. MijnEigenFavorieten is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de performance, waarvan de oorzaak direct of indirect buiten de scope van MijnEigenFavorieten ligt. Noodzakelijke berichtgeving in het kader van deze overeenkomst zal verstuurd worden door middel van electronische mail naar het email adres dat u aangegeven hebt tijden de registratie.


13. SPECIALE TOEVOEGING VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK

Gezien het internationale karakter van het internet, stemt u ermee in om u aan alle nationale en lokale regels en wetgeving te houden betreffende het gebruik van het internet en acceptabele content. Deze overeenkomst heeft betrekking op het complete en exclusieve begrip en overeenkomst tussen de partijen, gerelateerd aan het onderwerp en vervangt alle voorgaande voorstellen, overeenkomsten, discussies, etc, tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling. U stemt ermee in dat u alleen er verantwoordelijk voor bent om de inhoud van deze voorwaarden regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventueel gewijzigde zaken.


14. BEVEILIGING, PRIVACY- EN COOKIE BELEID

Bij het bezoeken van de pagina's op deze site worden geen gebruikersgegevens middels cookies verzameld, met uitzondering van de cookies die door het advertentieprogramma van "Google AdSense" worden geregistreerd(*).

Moxs draagt zorg voor het zorgvuldig afschermen van deze gegevens in haar database, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens of voor diefstal daarvan middels hacking of andere methodes.
De zwaarte van de beveiliging van account-gegevens is gemiddeld. Het prive-gedeelte van een account is alleen toegankelijk met een userid en wachtwoord, maar er vindt geen beveiliging van de account-gegevens plaats middels SSL.
Sla bijvoorbeeld bij voorkeur geen waardevolle of gevoelige informatie op over bankrekeningen, wachtwoorden enzovoort.

(*) COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Google Adsense presenteert op Mijneigenfavorieten.nl advertenties. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Mijneigenfavorieten.nl geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Mijneigenfavorieten.nl je naar het "help'' menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Moxs behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Moxs adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Sanoma Digital wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 6 juni 2010